Motala Expo 2014

På väg till Motala Expo 2014. Foto: Hasse Sukis

På väg till Motala Expo 2014. Foto: Hasse Sukis

På Motala Expo ställde vi blivande webbkommunikatörer enkätfrågor till utställarna om digital marknadsföring.

Enkäten är skapad som ett webb-formulär i Google Forms och är enkel att öppna i alla typer av enheter. Svaren blir automatisk en spreadsheet. Frågorna är av generell karaktär för att passa så många olika företag som möjligt. Vi kommer att behandla bearbeta datat manuellt eftersom många svarsfält var fritext. Detta öppnar upp för olika typer av svar från olika företag.

Hasse Sukis

Leave a Comment.